Zahrada 3  0
68 fotek, červen až září 2013, 241 zobrazení, 191 komentářů | krajina, makro, příroda
92 fotek, červenec 2013, 165 zobrazení, 44 komentářů | kultura, události
Letošní 21. ročník hudebního festivalu Benátská noc podruhé ve své historii začala a skončila ve sportovním areálu Vesec v Liberci. Letos mu kralovali finští symfoničtí metalisté Nightwish a švédští Sabaton. Stranou nezůstaly ani hvězdy českého hudebního nebe jako Pražský výběr, Citron, Marta Kubišová nebo Aneta Langerová.

Kralovalo sice úmorné vedro, ale fanoušci ho snad ani necítili. Sportovní areál ve Vesci žil totiž čtyři dny naplno. Dohromady na všechny dny festivalu dorazilo odhadem až 20 tisíc posluchačů. Benátská noc tak pomáhá přilákat do areálu návštěvníky a mezi fanoušky hudebního festivalu šíří povědomí o městě Liberci a Libereckém, kraji.
97 fotek, 2.6.2013, 188 zobrazení, 115 komentářů | dokumenty, události
67 fotek, jaro 2013, 206 zobrazení, 293 komentářů | příroda
64 fotek, květen 2013, 569 zobrazení, 355 komentářů | cestování, krajina, příroda
V osadě Jizerce u Hnojového domu každoročně počátkem května vyrůstájí tisíce narcisů různých odstínů i tvarů. Vykvetají díky dobrodruhovi, horolezci a cestovateli Gustavovi Ginzelovi (1931-2008), který většinu z nich na Jizerku sám přinesl. V současné době se již třetí generace jeho rodiny snaží o rozsazování dalších a dalších narcisových cibulek.
45 fotek, 3.5.2013, 187 zobrazení, 247 komentářů | cestování, krajina, příroda
Původní barokní zámek byl po roce 1840 přestavován v novogotickém slohu, jako rodové sídlo Rohanů. V těchto intencích byl knížetem Kamilem Rohanem založen i nový zámecký park, uspořádaný na trojici hlavních prostorových os, která se rozvíjí od parkového průčelí zámku. Centrální osa parku je ukončena zdobným portikem vzdálené oranžerie a je celkově koncipována jako široce rozvolněný luční průhled, lemovaný množstvím okrasných dřevin při okrajích prostor ohraničujících bosketů povětšině místních porostů. Parkové cesty navazující na příčné boční průhledy jsou vedeny v terénních prohlubních, aby svými liniemi nerušily hladinu lučních ploch, z nichž vyčnívají jen osově položené bazény s fontánami.
79 fotek, 21.4.2013, 386 zobrazení, 326 komentářů | architektura, cestování, dokumenty
Výstava makety Ďáblovy bible v Českém Dubu. Podještědské muzeum a Johanitská komenda v Českém Dubu.

Muzeum bylo založeno v roce 1919 z iniciativy řídícího učitele Václava Havla a provizorně umístěno v pronajatých prostorách v Českém Dubu. V roce 1938 V. Havel sbírky převezl na Turnovsko, aby je zachránil před zničením. Znovu je instaloval v Českém Dubu po roce 1945 v právě uvolněné vile textilního průmyslníka Konrada Blaschka, reprezentativním historizujícím objektu s parkem z roku 1881.
Sbírky muzea tvoří pozůstalost Karoliny Světlé (1830-1899), jeden z nejobsáhlejších literárně historických souborů v ČR, dále kolekce barokního a empírového nábytku, národopisné sbírky (nábytek, kroje a výšivky, podmalby na skle aj. z Podještědí), archeologická sbírka, paleontologická a mineralogická Fendrychova sbírka s velkou geologickou mapou aj. Knihovna s 5000 svazky obsahuje také staré tisky z 16.-19. století včetně souboru kramářských písní.

Johanitská komenda sv. Zdislavy a Havla z Lemberka
Na dálkové stezce z Prahy na Žitavsko byl (v místě dnešního Českého Dubu) založen mezi roky 1109-1115 knížetem Vladislavem I. hrad Vladislavice s raně románským kostelem, jehož zbytky zachytil archeologický průzkum. Po roce 1237 zakládá u tohoto kostela Havel z Lemberka se svou manželkou sv. Zdislavou johanitskou komendu (klášter) a přilehlé klášterní město. O významu tohoto kláštera svědčí fakt, že ho v roce 1357 navštívil císař Karel IV.
Dlouhá léta se mělo za to, že budovy českodubského kláštera zanikly beze stopy v husitských válkách. Až teprve stavebně-historický průzkum, který provádělo Podještědské muzeum od roku 1991 ve zdejším zámku, vedl ke znovuobjevení a v roce 1993 k zpřístupnění prostor původního kláštera.
69 fotek, 20.4.2013, 365 zobrazení, 74 komentářů | kultura, události
Rekonstrukce bitvy u Liberce, která se odehrála v rámci Sedmileté války (Rakousko x Prusko) přímo na ostašovských polích dne 21. dubna roku 1757. Za utrpení spojená s touto válkou, získali ostašovští odškodnění a za tyto prostředky nechali v obci vystavět dřevěnou kapli, která byla později přestavěna na zděný kostel, který v Ostašově stojí dodnes. Bítva má přímou spojitost s touto stavbou, a proto se stala součástí Ostašovských poutních slavností.

Více zde: http://www.ostasov.eu/kalendar-akci/
25 fotek, 23.3.2013, 220 zobrazení, 240 komentářů | architektura, cestování, dokumenty
Větrný mlýn Světlík se nachází na plochém hřbetu (500 m.n.m.) zhruba uprostřed trojúhelníku tvořeného Varnsdorfem, Krásnou Lípou a Jiřetínem pod Jedlovou. Původně však stál téměř v centru obce Světlík se zhruba 50 domy. Obec zanikla po 2. světové válce a dnes jí připomínají kromě mlýna pouze tři stavení. Mlýn byl součástí hospodářství s pekárnou, po němž však dnes již prakticky není stopy. Mlýn je technickou a kulturní památkou a zároveň objektem s významnou krajinotvornou funkcí.
37 fotek, 23.3.2013, 248 zobrazení, 210 komentářů | cestování, příroda
Jeskyně víl představuje pískovcový skalní převis a podzemní prostory, kde každoročně v zimě vzniká unikátní ledová výzdoba. Ze stropu a ze dna jeskyně vyrůstají ledové rampouchy různých velikostí, objevují se i tzv. ledové záclony a mnohé další útvary. Jeskyně víl se nachází ve stráni na pravém břehu řeky Křinice v národním parku České Švýcarsko v Kyjovském údolí, přibližně 2 km od Kyjova. Jeskyně víl je pro návštěvníky celoročně volně přístupná a v zimě nabízí atraktivní podívanou.
46 fotek, 3.3.2013, 178 zobrazení, 234 komentářů | krajina, příroda
Staré Jesenčany se nachází v okrese Pardubice, kraj Pardubický, cca 4 km od krajského města Pardubice. Obcí protéká Jesenčanský potok, který se vlévá do řeky Labe. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 268 obyvatel.
Historie obce Staré Jesenčany sahá, podobně jako u ostatních obcí regionu, až do dávné doby. Svědčí o tom vykopávky nalezených předmětů z jesečanského rybníku, které mají původ již v době kamenné, bronzové a železné. Z doby husitské pochází nález hrnku z nepálené hlíny se stříbrnými husitskými penízky, z doby Karla IV. cínový džbán s groši.
Jméno obce pochází pravděpodobně po předku, zakladateli nebo dle polohy osady. Ta byla založena v jesénkách (jesínkách), tj. jesen – strom jasan. Tím by se vysvětloval i tvar Jesínčany z roku 1654. Původně byla obec nákolní osadou Slovanů na vodní ploše. Později, po rozšíření počtu obyvatel, byla tzv. okrouhlicí, tj. seskupení staveb kolem společné návsi.
První písemná historická zmínka o Jesenčanech pochází z roku 1384.
37 fotek, 21.9.2012, 231 zobrazení, 151 komentářů | architektura, cestování, příroda
Stonehenge, nejslavnější megalitická památka na světě, je prehistorický monument nacházející ve Wiltshire v Anglii (asi 3,2 kilometrů na západ od Amesbury a 13 kilometrů severně od Salisbury).
Nejznámější částí této stavby je kruh stojících několikatunových kamenů – tyto gigantické opracované kusy pískovce jsou ovšem z celé stavby nejmladší.
Ještě před nimi se na místě objevily menší kameny (tzv. modráky), soustava děr a dva hliněné valy lemující hluboký příkop.
Archeologové díky metodě radiokarbonového určování stáří datují postupnou konstrukci Stonehenge do let 3100 až 1900 př. n. l.
Celá stavba a její okolí společně s kromlechem v Avebury patří již od roku 1986 na seznam Světového dědictví UNESCO. V současnosti je tato památka ve vlastnictví „Koruny“ a je spravována organizací English Heritage (okolní pozemky vlastní další britská organizace National Trust).
O tom, k čemu toto Stonehenge vlastně sloužilo, se vedou neustálé spory a odborníci se dosud na jednotné teorii neshodli. Mohlo jít o místo k léčení zraněných a nemocných, o astronomickou observatoř našich předků, svatyni k rituálnímu uctívání (a pohřbívání) zesnulých nebo také o něco úplně jiného.
55 fotek, 21.9.2012, 179 zobrazení, 240 komentářů | cestování, krajina, příroda
Stourhead patří k nejkrásnějším ukázkám zahradní architektury 18. století.

Nachází se zde jezero, na jehož březích jsou vysázeny exotické rostliny a stromy. Kolem jezera naleznete spoustu obdivuhodných neoklasicistních chrámků, mostů a jiných staveb.

Podzemní chodby do umělé jeskyně s jezírkem vás jednoznačně okouzlí.

V areálu se nachází i Pantheon seí sochami římských bohů, například Herkula.
Salisbury  0
51 fotek, 21.9.2012, 134 zobrazení, 202 komentářů | architektura, cestování, města
Salisbury [sólzbry] je město v anglickém hrabství Wiltshire. Je nejrozsáhlejší částí distriktu Salisbury. Nachází se na okraji Salisburské nížiny v jihovýchodní části hrabství Wiltshire na soutoku řek Nadder, Ebble, Wylve a Bourne s řekou Avon.

Salisburská katedrála, nebo oficiálně Katedrála Panny Marie, je katedrála anglikánské církve nacházející se v anglickém městě Salisbury. Stavba hlavní budovy katedrály trvala pouze 38 let a je považována za nejtypičtější příklad raněgotické architektury v Anglii. Katedrála se pyšní nejvyšší kostelní věží ve Velké Británii vysokou 123m. Má také největší křížovou chodbu a největší zastavěný prostor ve Velké Británii.
57 fotek, 20.9.2012, 159 zobrazení, 186 komentářů | architektura, cestování, krajina
Leeds Castle neboli hrad Leeds je středověký vodní hrad ležící v anglickém Kentu. Dnes se jedná zejména o významnou turistickou atrakci – v roce 2010 sem přišlo přes půl milionu návštěvníků. Kromě zámku samotného je zde pro ně například bludiště a muzeum obojků.
Hrad byl postaven v roce 1119 na místě starší saské pevnosti z devátého století na ostrově ležícím uprostřed jezera vytvořeného řekou Len východně od vesnice Leeds.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.